×

Google Play
Echizen Kaga Navigation

国指定史跡 九谷焼窯跡展示館

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ประจำชาติ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงซากเตาเผาคุทานิ

くにしていしせき くたにかまあとてんじかん

สัมผัสประวัติศาสตร์ของคุทานิยากิได้โดยตรง

ที่นี่เปิดให้ผู้คนเข้าชมซากเตาเผาโยชิดะยะในสภาพเดิมตามที่ขุดค้นพบ เตานี้สร้างขึ้นในยุคเอโดะช่วงปลายโดยโทโยดะ เด็นเอมอน พ่อค้าผู้มั่งคั่งแห่งไดโจจิ เพื่อฟื้นฟูเครื่องกระเบื้องระบายสีแบบเดียวกับ "โคคุทานิ" ที่เคยถูกสร้างในยุคเอโดะช่วงต้นกลับคืนมา ส่วนทางด้านคุทานิยากินั้นก็มีโนโบริกามะ (เตาไต่ระดับ) ที่อายุเก่าแก่ที่สุดและยังหลงเหลืออยู่จนปัจจุบัน ในอาคารจัดแสดงมีนิทรรศการตามช่วงเวลา (จัดปีละ 4 ครั้ง) แนะนำเครื่องกระเบื้องคุทานิโบราณจำนวนหนึ่ง และจัดให้มีการทดลองวาดภาพบนเครื่องปั้นดินเผา, ทดลองใช้แท่นหมุนแบบถีบขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา

  • 19-101-9 บ่อน้ำพุร้อนยามาชิโระ เมืองคากะ จังหวัดอิชิคาวะ
  • +81-761-77-0020
  • จากสถานี JR Kagaonsen นั่งรถบัสวนรอบเมืองคากะ CANBUS เส้นทางภูเขา → เดินจากป้ายรถบัสพิพิธภัณฑ์จัดแสดงซากเตาเผาคุทานิไปประมาณ 100 เมตร

36.29383016949162, 136.36651135576528