×

Google Play
Echizen Kaga Navigation

三国湊きたまえ通り

ถนนมิคุนิมินาโตะคิตะมาเอะโดริ

みくにみなときたまえどおり

ถนนมิคุนิมินาโตะคิตะมาเอะโดริ

เมืองท่ามิคุนิที่มีพื้นที่กว้างขวางไปถึงปากแม่น้ำคุซึริวนั้นเป็นย่านที่เคยรุ่งเรืองจากการเป็นฐานของการคมนาคมขนส่งทางน้ำ นับตั้งแต่ช่วงปลายยุคเอโดะจนถึงกลางยุคเมจินั้น มีพื้นที่ทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นหลายพื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นฐานท่าเรือที่ล่องขึ้นทางเหนือ ทำให้เกิดความเจริญทางวัฒนธรรมของเมืองใหญ่ที่มาพร้อมกับการพัฒนากิจการร้านค้า ในปัจจุบัน ภายในเมืองยังคงมีอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน เช่น อดีตคฤหาสน์ตระกูลคิชินะ หรือ อดีตสำนักงานใหญ่ธนาคารโมริตะ เป็นต้น และคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการเดินท่องเที่ยวชมเมืองไปกับมัคคุเทศก์อาสาสมัครได้อีกด้วย

  • มิคุนิโจ เมืองซากาอิ จังหวัดฟุคุอิ
  • +81 (776) 82-5515(สมาคมการท่องเที่ยวมิคุนิ)
  • จากสถานีรถไฟมิคุนิ สายรถไฟเอจิเซ็น เดินต่อประมาณ 7 นาที

36.214181, 136.148355