×

Google Play
Echizen Kaga Navigation

勝山城博物館

พิพิธภัณฑ์ปราสาทคัตสึยามะ

かつやまじょうはくぶつかん

หอคอยปราสาทที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ! ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคเฮเซ

พิพิธภัณฑ์ปราสาทคัตสึยามะเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในอาคารหอคอยปราสาท 5 ขั้น 6 ชั้น ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบหอคอยปราสาทดั้งเดิมที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นโดยสูงถึง 57.8 เมตร
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงยุทธภัณฑ์และฉากพับรูปวาดสมรภูมิรบของที่ต่างๆ
ที่ห้องชมวิวชั้นบนสุด คุณสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองคัตสึยามะและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีของประเทศญี่ปุ่น

  • 85-26-1 เฮเซ็นจิ เฮเซ็นจิโจ เมืองคัตสึยามะ จังหวัดฟุคุอิ
  • +81 (779) 88-6200
  • เดินทางด้วยรถบัสจากสถานีรถไฟคัตสึยามะของเอจิเซ็นเรลเวย์ประมาณ 10 นาที / เดินทางด้วยรถยนต์จากทางแยกต่างระดับคัตสึยามะของทางด่วนชูบุจูคัง 15 นาที

36.042766629817095, 136.52050381162928