×

Google Play
Echizen Kaga Navigation

白山平泉寺

ศาลเจ้าฮาคุซังเฮเซ็นจิ

はくさんへいせんじ

ภายในเขตอารามที่เงียบสงบ ชวนให้หวนรำลึกถึงยุคกลางของญี่ปุ่น

ย้อนไปเมื่อ 1,300 ปีก่อน ที่นี่เคยเป็นฐานในการเผยแพร่คำสั่งสอนของพุทธศาสนานิกายฮาคุซัง ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยปรมาจารย์ไทโจ ภายในเขตพื้นที่วัดที่กว้างขวางนั้นนั้นมีพระอุโบสถ ศาลเจ้า รวมถึงกุฏิสงฆ์ตั้งไว้อยู่มากมาย แต่เมื่อต้องประสบกับเหตุยุทธการณ์รุกรานสายฟ้าแลบในปี ค.ศ. 1574 จึงทำให้อาคารเหล่านั้นถูกเผาจนราบ หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ แต่ด้วยกฎหมายแยกพุทธชินโตเมื่อเข้ายุคเมจิ ทำให้ที่นี่ต้องลบทะเบียนวัด และกลายเป็นศาลเจ้า ด้วยการขุดค้นทางโบราณคดีในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทำให้เห็นภาพเต็มของโบราณสถานแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

  • 66-2-12 วันเฮเซ็นจิ เฮเซ็นจิโจ เมืองคัตสึยามะ จังหวัดฟุคุอิ
  • +81 (779) 87-6001 (มาโฮโรบะ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮาคุซังเฮเซ็นจิ)
  • จากสถานีคัตสึยามะสายรถไฟเอจิเซ็น เดินทางต่อด้วยรถยนต์ประมาณ 10 นาที

36.043970, 136.542165