×

Google Play
Echizen Kaga Navigation

丸岡城

ปราสาทมารุโอกะ

まるおかじょう

ยอดหอคอยปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่ชวนให้มาเยี่ยมชมในช่วงที่ซากุระเบ่งบาน

ปราสาทแห่งนึ้ เป็นปราสาทที่ชิบาตะ คัตสึอิเอะได้ให้หลานชาย ชิบาตะ คัตสึโทโยะเป็นผู้สร้างขึ้นตามคำสั่งของโอดะ โนบุนากะ ในปี ค.ศ. 1576 ในบรรดา 12 หอคอยยอดปราสาทที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันของญี่ปุ่น ปราสาทฮิรายามะมีรูปแบบการก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น ยอดหอคอยที่มีรูปแบบแบบหอคอยปราสาทนั้น เมื่อมองจากภายนอกจะมองเห็นเป็น 2 ชั้น แต่ภายในจะเป็น 3 ชั้น และมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือใช้กระเบื้องหินมุงหลังคา ที่นี่ยังเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียง โดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีซากุระสายพันธุ์โซเมโยชิเนะบานสะพรั่งทำให้ที่นี่ได้รับเลือกให้เป็น “หนึ่งในร้อยจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น”

  • 1-59 คาสึมิโจ มารุโอกะโจ เมืองซากาอิ จังหวัดฟุคุอิ
  • +81 (776) 66-0303 (สำนักงานสวนสาธารณะคาสึมิงะโจ)
  • จากสถานีรถไฟ JR อาวาระออนเซ็น เดินทางต่อด้วยรถยนต์ประมาณ 20 นาที

36.152377, 136.272147