×

Google Play
Echizen Kaga Navigation

ความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาฮาคุซังและทะเลญี่ปุ่น

EchizenKagaที่เป็นที่ตั้งของเมืองออนเซ็นทั้ง 5 ที่แตกต่างกัน ออนเซ็นขุนเขาที่ตั้งอยู่เชิงเขาฮาคุซัง ออนเซ็นท้องทะเลที่อยู่ใกล้ทะเลญี่ปุ่น สิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนก็คือการบริการด้วยใจในเรื่องอาหารชั้นยอด ทั้งความอุดมของผลิตผลจากขุนเขาและท้องทะเล EchizenKaga เหมาะแก่การถูกเรียกว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความอร่อยอย่างแท้จริง มีทั้งปูเอจิเซ็น โซบะ และผลไม้ชั้นยอดซึ่งเป็นตัวแทนรสชาติยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น

JAPANICAN